Category Archives: Bài Viết Của Luân

Người Hết Ý Thơ – Qua Ý Tranh

Người Hết Ý Thơ – Qua Ý Tranh

Người sáu ngón là người đa tài, hết làm thơ, qua vẽ tranh – Người lãng mạn không tình – qua màu sắc và cây cọ – Tình mới, không cằn nhằn, không khổ đau…

Chú Tôi Sáu Ngón – Nghe Như Một Tên Giang Hồ

Chú Tôi Sáu Ngón – Nghe Như Một Tên Giang Hồ

Chú Tôi Sáu Ngón (nghe như một tên giang hồ) – Chú tôi là một người giang hồ – Đây là trang tôi viết cho chú Phách của tôi, những cảm tưởng về đời sống của một nhà văn, một …


Random Popular Posts