Category Archives: Bạn Bè

Tính ‘đối thoại’ trong thơ Hoàng Cầm, hay hai mặt của một đồng tiền lịch sử

Tính ‘đối thoại’ trong thơ Hoàng Cầm, hay hai mặt của một đồng tiền lịch sử

Chưa đầy 2 tháng sau cái chết của nhà thơ Hữu Loan (ngày 18 tháng 3 năm 2010), văn giới Việt Nam trong và ngoài nước, lại nhận được tin buồn: Thành viên cuối cùng của phong trào Nhân Văn …


Random Popular Posts