Chú Tôi Sáu Ngón – Nghe Như Một Tên Giang Hồ

Chú Tôi Sáu Ngón (nghe như một tên giang hồ) – Chú tôi là một người giang hồ – Đây là trang tôi viết cho chú Phách của tôi, những cảm tưởng về đời sống của một nhà văn, một nhà thơ mà tôi nghĩ là có một không hai dù có nhiều người phê bình, không thích con người của chú … Mỗi người mỗi ý, và tôi, dù sao đi nữa, thơ và văn của chú rất thật với đời sống lãng mạn, bất cần của chú … Khi những cuộc tình lãng mạn đã hết, thơ chú cũng chết dần, chú đã chuyển qua vẽ và quệt … 

Huân Luân và Chú Phách

 

This entry was posted in Bài Viết Của Luân and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Random Popular Posts