Người Hết Ý Thơ – Qua Ý Tranh

Người sáu ngón là người đa tài, hết làm thơ, qua vẽ tranh – Người lãng mạn không tình – qua màu sắc và cây cọ – Tình mới, không cằn nhằn, không khổ đau…

Cám ơn sách vở nuôi em lớn Chẳng Gió Nào Thổi Nữa Để Cỏ Lại Em Xanh Hơn Hai Điều Khi Tưởng Tới Huyền Châu Quẹt Màu Mầu sắc lòng tôi Không tên Không tên nữa Kỷ Niệm Nhu Tôi Đi Trong Nghiệp Duyên Tôi Muốn Cất Ngôi Nhà Trèo Cao Tủ Hoa

This entry was posted in Bài Viết Của Luân. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Random Popular Posts