Tag Archives: Berkeley university

Du Tử Lê và Trường Đại Học Berkeley Oct 2010

Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010, chú Du Tử Lê có nói chuyện ở trường đại học Berkeley ở Cali, tôi vì bận việc nên không thể đi coi chú được, thật đáng tiếc, nhưng chị Kim tôi …

Posted in Ngày Nay Biết Viết Gì Đẩy | Tagged | Leave a comment