Tag Archives: dutule

Chú Tôi Sáu Ngón – Nghe Như Một Tên Giang Hồ

Chú Tôi Sáu Ngón (nghe như một tên giang hồ) – Chú tôi là một người giang hồ – Đây là trang tôi viết cho chú Phách của tôi, những cảm tưởng về đời sống của một nhà văn, một …

Posted in Bài Viết Của Luân | Tagged , , | Leave a comment