Tag Archives: ngàn năm một thuở

Ngàn Năm Một Thuở …

Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi có nghe mẹ tôi nói tới câu “ngàn năm một thuở…” tôi không bao giờ để ý là nó có nghĩa gì và mẹ tôi muốn nói gì khi bà nói câu này …

Posted in Ngày Nay Biết Viết Gì Đẩy, Uncategorized | Tagged | Leave a comment