Tag Archives: quê ngoại

Người bạn thiết của những kẻ lang thang

Hình như tôi đã yêu Hồ Dzếnh ở những năm đầu tuổi thơ. Một tuổi thơ trong loạn lạc, hoang tàn của quê hương tôi. Những cây gạo đỏ gẫy gục bên một bờ sông Đáy. Từ những bước chân …

Posted in Ngày Nay Biết Viết Gì Đẩy, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment